Przejdź do treści

O projekcie

Celem projektu jest opracowanie metody genetycznej diagnostyki bakterii Salmonella niewymagającej pełnej procedury izolacji materiału genetycznego z próbki wraz ze wstępną walidacją zestawu do diagnostyki Salmonella w oparciu o identyfikację genetyczną za pomocą metody Real-Time LAMP (Real-Time Loop Mediated Isothermal Amplification).

Czas trwania projektu został przewidziany na 10 miesięcy i będzie obejmował następujące etapy:

  1. Prace nad opracowaniem zestawu buforów do przechowywania próbki i/lub przyspieszonej izolacji materiału genetycznego.
  2. Prace nad skróceniem czasu amplifikacji materiału genetycznego w teście Direct do mniej niż 15 min.
  3. Prace nad analizą kompatybilności zestawu diagnostycznego z wiodącymi termocyklerami Real-Time PCR.

Opisywany Projekt B+R realizowany będzie w ramach fazy PoC.

Działania badawczo-rozwojowe będą prowadzone w Polsce; ich rezultaty będą podlegały ochronie m.in. na terytorium Polski.