Przejdź do treści

Salmonelloza – bakteria Salmonella jako zagrożenie dla biznesu

Salmonella to rodzaj bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, która może wywołać chorobę znaną jako salmonelloza. Salmonellozy są jednymi z najczęstszych chorób zakaźnych – zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego uważane są za główne źródło pałeczek Salmonella. Zgodnie z raportem przedstawionym przez Światową Agencję Zdrowia w 2015 roku, choroby zakaźne przenoszone z żywnością mogą powodować zarówno krótkotrwałe objawy w postaci nudności, wymiotów, biegunki (powszechnie określane jako zatrucia pokarmowe), czy doprowadzać do długofalowych negatywnych efektów zdrowotnych jak niewydolność nerek lub wątroby, czy zaburzenia neurologiczne. Szczególnie poważny przebieg biegunkowych chorób zakaźnych przenoszonych z pożywieniem obserwowany jest wśród dzieci poniżej 5 roku życia, kobiet w ciąży oraz osób starszych lub mających osłabiony układ odpornościowy. Zgodnie z podsumowaniem przedstawionym we wspomnianym raporcie WHO w efekcie poważnych zakażeń odpokarmowych wśród dzieci, utrwalić się mogą negatywne długofalowe skutki choroby w postaci opóźnionego rozwoju fizycznego i umysłowego, wpływającego na jakość życia dzieci. Salmonelloza niedurowa jest chorobą z zakresu infekcyjnych przenoszonych z żywnością i powoduje największą liczbę zgonów w rejonie Europy, dochodzącą do 2 000 zgonów rocznie. Salmonella spp. jest jednym z najważniejszych patogenów przenoszonych z żywnością, a infekcja nią jest stanowi trzecią najczęstszą przyczynę zgonów w kategorii chorób biegunkowych na całym świecie.

Dla firm z branży spożywczej, obecność Salmonelli w żywności może być katastrofalna dla reputacji, a także prowadzić do strat finansowych związanych z wycofaniem zanieczyszczonych produktów z rynku, koniecznością przeprowadzenia śledztwa, restrykcjami regulacyjnymi, karami finansowymi i innymi kosztami związanymi z utratą zaufania klientów oraz potencjalnymi procesami sądowymi. Ponadto, konieczność przestrzegania surowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i wymagań regulacyjnych, takich jak HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), może stanowić wyzwanie logistyczne i finansowe dla firm, które muszą inwestować w odpowiednie procedury, sprzęt i szkolenia w celu minimalizowania ryzyka kontaminacji Salmonellą.

Firmy spożywcze nie są jedynym sektorem biznesowym narażonym na ryzyko związane z Salmonellą. Inne branże, takie jak przemysł futrzarski, hodowla zwierząt, zoo, parki przygód i inne miejsca, w których zwierzęta są obecne, również muszą stawić czoła wyzwaniom związanym z salmonellozą. Salmonella może być przenoszona między zwierzętami, a także z zwierząt na ludzi, co może prowadzić do zakażenia pracowników, zwiedzających i klientów, a także powodować poważne straty finansowe i reputacyjne dla firm w tych sektorach.

W odpowiedzi na te wyzwania, firmy coraz bardziej zwracają uwagę na innowacyjne rozwiązania w zakresie ekspresowego testowania żywności i zwierząt pod kątem obecności Salmonelli. Szybkie, precyzyjne i łatwe w użyciu narzędzia diagnostyczne mogą pomóc firmom w zapobieganiu kontaminacji Salmonellą, minimalizowaniu ryzyka związanego z salmonellozą i ochronie swojej reputacji oraz interesów finansowych.

Do chwili obecnej najpowszechniejszymi metodami diagnostyki infekcji wywołanych przez bakterie Salmonella są testy polegające na hodowli, jednakże pomimo wysokiej czułości i specyficzności są testami praco- oraz czasochłonnymi. Do szybkich i stosunkowo tanich metod identyfikacji bakterii Salmonella należą testy genetyczne. Ze względu na niskie wymagania sprzętowe, genetyczne izotermalne metody testowania stanowią idealne rozwiązanie diagnostyczne do szybkiej diagnostyki weterynaryjnej i w przemyśle spożywczym.

Wprowadzenie nowoczesnych narzędzi diagnostycznych do ekspresowego testowania żywności i zwierząt w kierunku Salmonelli ma potencjał przynieść wiele korzyści dla firm z różnych sektorów, takich jak przemysł spożywczy, hodowla zwierząt czy przetwórstwo wodne. Dzięki szybkiej i precyzyjnej detekcji Salmonelli możliwe jest szybsze reagowanie na potencjalne zagrożenia, minimalizowanie ryzyka związanego z salmonellozą, ochrona reputacji firmy oraz zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych może również przyczynić się do efektywniejszego zarządzania procesami produkcyjnymi, monitorowania ryzyka związanego z Salmonellą na każdym etapie łańcucha dostaw oraz spełniania wymagań regulacyjnych i norm jakościowych.

Podsumowując, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych do ekspresowego testowania żywności i zwierząt w kierunku Salmonelli jest kluczowe dla firm z różnych sektorów, które dążą do minimalizowania ryzyka związanego z salmonellozą i ochrony swojej reputacji oraz interesów finansowych. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii diagnostycznych firmy mogą efektywniej zarządzać ryzykiem związanym z Salmonellą i przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa żywności i zwierząt na rynku.