Przejdź do treści
Jak to działa

Nasza technologia w 5 krokach

Protokół testu direct – zwiększona przepustowość dzięki sprawnemu procesowi pracy z próbką.

Przewaga technologii

Do chwili obecnej najpowszechniejszymi metodami diagnostyki infekcji wywołanych przez bakterie Salmonella są testy polegające na hodowli, jednakże pomimo wysokiej czułości i specyficzności są testami praco- oraz czasochłonnymi. Do szybkich i stosunkowo tanich metod identyfikacji bakterii Salmonella należą testy genetyczne. Ze względu na niskie wymagania sprzętowe, genetyczne izotermalne metody testowania stanowią idealne rozwiązanie diagnostyczne do szybkiej diagnostyki weterynaryjnej i w przemyśle spożywczym.

Celem projektu jest opracowanie metody genetycznej diagnostyki bakterii Salmonella niewymagającej pełnej procedury izolacji materiału genetycznego z próbki. W tym celu wdrażamy metodę Real-Time LAMP (Real-Time Loop Mediated Isothermal Amplification), tworząc uproszczoną technikę procedowania próbki, dzięki której możliwe będzie wykorzystania podejścia znanego jako Direct-LAMP. Jest to obecnie najszybsze możliwe rozwiązanie dla testów laboratoryjnych, sprawdzających obecność bakterii salmonella. Ze względu na niskie wymagania sprzętowe, genetyczne izotermalne metody testowania stanowią idealne rozwiązanie diagnostyczne do szybkiej diagnostyki weterynaryjnej i w przemyśle spożywczym

W skład zestawu testowego wchodzić będzie:

  • Zestaw buforów do przechowywania próbki i/lub przyspieszonej izolacji materiału genetycznego.
  • MasterMix (mieszanina zawierająca wszystkie komponenty reakcji amplifikacji za wyjątkiem analizowanej próbki i ewentualnie wody) do wykrywania bakterii salmonella zawierający wszystkie niezbędne komponenty testu (m.in. polimeraza o właściwościach przemieszczania nici, dNTPs, UDG) oraz ewentualnie kontrola wewnętrzna.
  • Kontrola dodatnia testu – cDNA dla namnażanych na etapie amplifikacji fragmentów genomu.
  • Opcjonalnie kontrola inhibicji – potwierdzająca brak inhibitorów w próbce biologicznej.

Nasze testy znajdują zastosowanie w badaniach:

Drobiu i nabiału
mięsa
warzyw i owoców
wody i gleby
zwierząt