Przejdź do treści

Zapytania ofertowe

Oferty można składać wyłącznie na adres e-mail oferty@gmtfoodsafety.com , w formie załącznika poczty e-mail, w formie pliku typu *.zip zabezpieczonego hasłem podanym w treści wiadomości e mail.

Pytania odnośnie przedmiotu zamówienia prosimy kierować na adres e-mail office@gmtfoodsafety.com

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2024

KOD CPV 33696500-0 ODCZYNNIKI LABORATORYJNE

Dostawa odczynników niezbędnych do opracowania testów w oparciu o technikę LAMP w ramach badań przemysłowych. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: NUTRITECH1/002M/2022 „Przenośne urządzenie do pozalaboratoryjnej kontroli sanitarnej w przemyśle spożywczym”. Projekt będzie realizowany w ramach programu NUTRITECH, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kryteria oceny

Cena 100%
Kryterium punktowe: Całkowita cena netto
Max. liczba punktów: 100
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Punkty będą przyznawane wg następującej formuły:
W = (Cmin/Cn) x 100
Cmin – cena minimalna zgłoszonych ofert
Cn – cena oferty rozpatrywanej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2024

KOD CPV 33696500-0 ODCZYNNIKI LABORATORYJNE

Dostawa odczynników niezbędnych do przeprowadzenia reakcji amplifikacji kwasów nukleinowych. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: NUTRITECH1/002M/2022 „Przenośne urządzenie do pozalaboratoryjnej kontroli sanitarnej w przemyśle spożywczym”. Projekt będzie realizowany w ramach programu NUTRITECH, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kryteria oceny

Cena 100%
Kryterium punktowe: Całkowita cena netto
Max. liczba punktów: 100
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Punkty będą przyznawane wg następującej formuły:
W = (Cmin/Cn) x 100
Cmin – cena minimalna zgłoszonych ofert
Cn – cena oferty rozpatrywanej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/2024

KOD CPV 33696500-0 ODCZYNNIKI LABORATORYJNE

Dostawa standardów DNA lub RNA niezbędnych do opracowania testów w oparciu o technikę LAMP. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: NUTRITECH1/002M/2022 „Przenośne urządzenie do pozalaboratoryjnej kontroli sanitarnej w przemyśle spożywczym”. Projekt będzie realizowany w ramach programu NUTRITECH, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kryteria oceny

Cena 100%
Kryterium punktowe: Całkowita cena netto
Max. liczba punktów: 100
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Punkty będą przyznawane wg następującej formuły:
W = (Cmin/Cn) x 100
Cmin – cena minimalna zgłoszonych ofert
Cn – cena oferty rozpatrywanej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2024

KOD CPV 33696500-0 ODCZYNNIKI LABORATORYJNE

Dostawa patogenów niezbędnych do opracowania testów w oparciu o technikę LAMP. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: NUTRITECH1/002M/2022 „Przenośne urządzenie do pozalaboratoryjnej kontroli sanitarnej w przemyśle spożywczym”. Projekt będzie realizowany w ramach programu NUTRITECH, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kryteria oceny

Cena 100%
Kryterium punktowe: Całkowita cena netto
Max. liczba punktów: 100
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Punkty będą przyznawane wg następującej formuły:
W = (Cmin/Cn) x 100
Cmin – cena minimalna zgłoszonych ofert
Cn – cena oferty rozpatrywanej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2024

KOD CPV 33696500-0 odczynniki laboratoryjne

Dostawa kulek magnetycznych niezbędnych do opracowania metody izolacji kwasów nukleinowych z różnego materiału biologicznego w ramach prac rozwojowych. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: NUTRITECH1/002M/2022 Przenośne urządzenie do pozalaboratoryjnej kontroli sanitarnej w przemyśle spożywczym”. Projekt będzie realizowany w ramach programu NUTRITECH, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kryteria oceny

Cena 100%
Kryterium punktowe: Całkowita cena netto
Max. liczba punktów: 100
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Punkty będą przyznawane wg następującej formuły:
W = (Cmin/Cn) x 100
Cmin – cena minimalna zgłoszonych ofert
Cn – cena oferty rozpatrywanej

Zapytanie ofertowe nr 01/2024

Kod CPV 33696300-8 Odczynniki chemiczne

Sukcesywna dostawa odczynników niezbędnych do opracowania testów w oparciu o technikę LAMP. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: NUTRITECH1/002M/2022 „Przenośne urządzenie do pozalaboratoryjnej kontroli sanitarnej w przemyśle spożywczym”. Projekt będzie realizowany w ramach programu NUTRITECH, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kryteria oceny

Cena 100%
Kryterium punktowe: Całkowita cena netto
Max. liczba punktów: 100
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Punkty będą przyznawane wg następującej formuły:
W = (Cmin/Cn) x 100
Cmin – cena minimalna zgłoszonych ofert
Cn – cena oferty rozpatrywanej